De Gouden weken

02-09-2019

De eerste schoolweek zit er inmiddels alweer op! Het is fijn om alle kinderen en ouders weer te zien op school. Soms was het weer even wennen, maar inmiddels zijn de eerste bladzijden van de rekenschriften weer volgeschreven, hebben ze de spellingsregels weer herhaald, maar nog veel belangrijker: we zijn dagelijks in alle groepen bezig met een fijne groepssfeer! 

Tot aan de herfstvakantie gaat de speciale aandacht van de leerkracht naar de groepsvorming. Dagelijks wordt aandacht besteed aan dit proces middels lessen Leefstijl, energizers en andere groepsvormingsactiviteiten. In de school worden de volgende gedragsverwachtingen gehanteerd:                                                     

Zorgen voor jezelf...                                                      
We laten de beste versie                                    
van onszelf zien.                                                                                                        

Zorgen voor de ander...
We werken en leren samen.

Zorgen voor de omgeving... 
We zijn zuinig op alles om ons heen.   

In iedere klas is een start gemaakt met het opstellen van klassenregels, die gedurende het jaar steeds geüpdatet worden. Wat wordt er toch al hard gewerkt!