Denken Voelen Creëren Bewegen

directie@obsekenrooi.nl

U kunt hier de kalender voor het schooljaar 2017-2018 openen. 

Kalender - vakanties, kleutervrije vrijdagen en vrije dagen. 
Kalender per maand

U kunt hier de kalender voor het schooljaar 2018-2019 openen. 
OBS Ekenrooi - vakantierooster schooljaar 18-19 definitief.pdf

Vakantierooster 2018-2019
 
Start schooljaar 20 augustus 2018
Herfstvakantie 15 oktober t/m 19 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari
Carnavalsvakantie 4 t/m 8 maart
Meivakantie 22 april t/m 3 mei
Hemelvaart 30 en 31 mei  
Pinksteren 10 juni
 
Het schooljaar 2019-2020 start op 19 augustus 2019