De leerlingenraad 

De leerlingenraad vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen stemmen samen af wie welke taak op zich neemt. Zo worden er notulen gemaakt, is er een voorzitter en een tijdbewaker. Elke groep kan via een ideeën-bus verzoeken indienen bij de leerlingenraad.
 
De leerlingenraad bestaat uit: Itay en Sanne uit groep 6, Tom en Marthe uit groep 7, Jasper en Thomas uit groep 8.

Zo staat op dit moment het buitenspel, de kerstviering en het overblijven centraal.
 


Fijn dat jullie met de school meedenken!