INTERESSE?
Bent u benieuwd naar onze school? Dan willen wij u van harte uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen en kennis met ons te maken.
U kunt door het jaar heen een afspraak maken voor een gesprek/rondleiding. Dit kan op ieder moment van de dag, maar omdat wij de school graag 'in bedrijf' willen laten zien heeft het onze voorkeur om deze afspraak te maken onder schooltijd, wanneer de leerlingen aanwezig zijn.
 
U kunt een afspraak maken voor een informatie / kennismakingsgesprek door te bellen naar het algemene nummer (040 2213644), of door een email te sturen naar directie@obsekenrooi.nl 
 
AANMELDING (vanaf 3 jaar)
Voordat nieuwe leerlingen worden aangemeld, vindt er een informatiegesprek plaats op school met de locatiedirecteur of bouwcoördinator.  De toekomstige leerling is hierbij van harte welkom. In dit gesprek krijgen nieuwe ouders algemene informatie over de school en kunnen zij alle vragen stellen. Ook vindt er een rondleiding plaats door de school.

ZIJ INSTROOM

  • Als uw kind(eren) al een andere basisschool bezoek(t)en, wordt de aanmelding altijd door de OC in behandeling genomen.
  • Het is geen automatisme dat uw kind geplaatst kan worden, dat hangt van meerdere factoren af zoals groepsgrootte, zorg in de groep, onderwijsbehoefte van het  aangemelde kind. Neemt u daarom bij ZIJ-INSTROOM altijd contact op met ons.
  • De OC informeert altijd bij de school van herkomst naar de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van uw kind(eren).
  • Indien nodig kan er een termijn van 6 weken in acht worden genomen voor nader onderzoek, alvorens tot plaatsing kan worden overgegaan.
  • Het is daarom ook van belang dat u in geval van verhuizing tijdig contact opneemt met de school.