BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
We zijn er trots op dat we in de school gebruik kunnen maken van de gemeentelijke bibliotheek. Zowel de leerkrachten als de leerlingen kunnen gemakkelijk boeken lenen. "Lezen is een feest" en de boeken zijn toegankelijk!


NIEUW OP DEZE SCHOOL?
'Bibliotheek op school'-pasjes worden aangevraagd via de schooladministratie op het moment dat een kind gaat instromen. Zodra ze geleverd zijn, gaan de nieuwe pasjes direct naar de leerkracht van het instromende kind. Deze bewaart de pasjes in een bakje in de klas. 
Alle kinderen van De Brede School mogen boeken lenen in de bibliotheek, dus ook de peuters van Kinderstad. 

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK:
ma-di-do-vr: 8.30-15.30uur
wo: 8.30-13.30uur
Als een kind na schooltijd een boek wilt lenen, kan het direct na school het pasje aan de leerkracht vragen en leg het pasje na het lenen weer terug in het bakje in de klas. 

INLEVEREN
Boeken kunnen altijd ingeleverd worden in de inleverbus in de schoolbieb. De vrijwilligers halen ze van de pasjes af en zetten ze terug in de kasten.
Alleen als je onder openingstijden boeken wilt inleveren om meteen weer nieuwe boeken te kunnen lenen, is het nodig om ze eerst van je pasje af te halen via de lendomaat. Hiervoor heb je geen pasje nodig.
Inleveren en meteen lenen kun je direct achter elkaar doen zodat je niet twee keer in de rij hoeft te staan.


Heel veel leesplezier!