Denken Voelen Creëren Bewegen

Informatie verkeerssituatie

Informatie verkeerssituatie en gewenst verkeersgedrag Brede School Aalst
 
1. Verkeersplan
 
Om te bereiken dat de kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen willen we u meer informatie geven over het verkeersplan.
 
Lopen en fietsen
 
Bij voorkeur verzoeken we uw kind lopend of met de fiets naar school te brengen. Voor de OBS Ekenrooi geldt zelfs de voorkeur dat mensen uit de omringende wijk (350 meter) lopend komen omdat er maar een beperkte ruimte is om de fietsen te stallen. Om een indruk te geven van de afstand. De kinderen lopen wekelijks de 350 meter van hun school naar de gymzaal bij de pracht.
 
Alle kinderen die te voet of met de fiets naar school of opvang komen betreden via de hoofdpoorten aan de Maximiliaanlaan de schoolpleinen. Houd rekening met deze kinderen en vermijd deze straat zoveel mogelijk met de auto bij halen en brengen van uw kinderen.
 
Op het schoolplein mag niet worden gefietst om ongelukken te voorkomen.
 
Auto
 
Het is vanzelfsprekend dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar kind lopend of met de fiets te brengen. Om de doorstroom op het parkeerterrein zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken we u alleen te parkeren in de parkeervakken en niet daarbuiten. Mocht het parkeerterrein vol zijn dan verzoeken we u elders in de wijk te parkeren en vooral niet te parkeren op de Sophiastraat en de Hutdijk. Ervaring heeft geleerd dat dit zeer gevaarlijke situaties kan opleveren! Klikt u hier voor een kaart met alternatieve parkeervakken in de wijk. Ook verzoeken we u niet te parkeren in de Kiss en Ride (K+R) zone omdat dit de doorstroom ernstig belemmert.
 
Mocht u uw kind alleen willen afzetten en niet mee naar binnen gaan dan kan dat veilig in de Kiss en Ride (K+R) zone op het parkeerterrein. Zie hier. De poort bij de bosrand is open waardoor uw kind direct, zonder kruisende auto's,  uit de auto op het schoolplein kan stappen en vandaar uit veilig naar school kan gaan. 
 
Mocht u de parkeerplaats verlaten en richting Eindhoven en ringbaan te gaan dan verzoeken we u dat via de Sophiastraat - Gorlooplaan - Voorbeeklaan te doen. Dit gaat sneller en veiliger vooral omdat u minder kruisend verkeer tegenkomt. Daarnaast is de doorstroom bij de verkeerslichten op de Eindhovenseweg vlotter dan bij kruising  op de Brabantialaan.