Denken Voelen Creëren Bewegen

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie van de Brede School wordt gevormd door ouders, leerkrachten, oud-leerkrachten, directies van de beide scholen en kinderstad, de politie en de gemeente. Het doel van de commissie is een omgeving te creëren waarin de kinderen zo veilig mogelijk naar school en opvang kunnen gaan. Dit doen we door de verkeerssituatie rondom de Brede School zo optimaal mogelijk in te richten en door beïnvloeden van gedrag. Dat betekent dat we de kinderen leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven en proberen we ouders en andere verzorgers bewust te maken van de aandachtspunten waarmee we de verkeersstromen zo veilig mogelijk kunnen laten lopen.

De leden van de verkeerscommissie van OBS Ekenrooi zijn:
Leonie Pouleijn (Leerkracht groep 7)
Martine van Gogh (Leerkracht groep 7)
Richard van der Lind (Verkeersouder)
Annechien van Olffen (Ouder)

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden dus bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden bij Martine van Gogh
martinevangogh@rbobdekempen.nl