Visie en onderwijs
Visie OBS Ekenrooi 

 
Op OBS Ekenrooi mogen kinderen groeien en stralen.  
Hier worden kinderen gezien en kunnen ze zichzelf zijn. Ze doen dagelijks succeservaringen op en deze successen worden samen gedeeld. Op deze manier creëren wij een basis waar alle kinderen zich fijn voelen.   

Creativiteit staat hoog in het vaandel. Creativiteit in denken en doen! Binnen brede kaders mogen kinderen zelf de weg naar hun persoonlijke doelen bepalen.  

Hier laten de kinderen zien waar ze goed in zijn. Ze zijn zich bewust van hun eigen talenten en zetten deze in om hun leerdoelen te behalen. De leerkracht sluit aan bij de intrinsieke motivatie van de kinderen en begeleidt en coacht de kinderen in hun ontwikkeling.  

De kinderen leren om kritisch te kijken naar zichzelf en hun omgeving. Op deze manier weten ze wat er speelt en kunnen ze hier respectvol een mening over vormen en deze delen met anderen. Ook leren ze om begrip op te brengen voor afwijkende meningen.  

Samen zorgen we voor een fijne school, met creativiteit, een kritische blik en talentontwikkeling! We leren de kinderen samenwerken en hoe ze elkaar kunnen helpen. Op deze manier zorgen de kinderen goed voor zichzelf, de ander en de omgeving.  

Vanuit de school is er een breed partnerschap met de omgeving, om samen zorg te dragen voor het beste onderwijs voor de kinderen op OBS Ekenrooi.  
 
Wie zijn wij? Wat kunnen wij goed? 
  • We zijn een openbare school. Iedereen is hier welkom vanuit de gedachte: 'Niet apart, maar samen!'
  • We zijn creatief! We gaan creatief om met de leerstof en met werkvormen, naast de creatieve vakken als handvaardigheid, tekenen, muziek en drama.  
  • Het genieten van de kinderen en plezier hebben in het werk staat bij ons voorop. We streven altijd naar de perfecte match tussen leeromgeving enerzijds en persoonlijke interesses en mogelijkheden anderzijds.