Jaarplan

In dit jaarplan kunt u zien hoe wij werken aan ontwikkeling op onze school.
Jaarverslag
Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar? Tijdens de informatieavond zijn alle ouders geïnformeerd over het jaarplan en in De Bekekenrooi heeft u kunnen lezen op welke manier dit in de praktijk is gebracht. 
In dit jaarverslag staat de schoolontwikkeling van het afgelopen schooljaar beschreven.
Veel leesplezier!