Wat vind de inspectie van OBS Ekenrooi?

Inspectiebezoek


Op 13 februari 2020 heeft de onderwijsinspectie een verificatieonderzoek uitgevoerd op OBS Ekenrooi.
Dit onderzoek was onderdeel van een groter onderzoek in de gehele organisatie RBOB De Kempen.

Het onderzoek bestond uit een aantal onderdelen:
  • Klassenbezoeken in groep 3, 5 en 8.
  • Een gesprek met vier ouders.
  • Een gesprek met zes kinderen.
  • Een gesprek met vier leerkrachten.
  • Een presentatie en gesprek met directie en de ondersteuningscoördinator.

De inspecteur was lovend over de ontwikkeling die de school heeft doorgemaakt en over het onderwijs dat op OBS Ekenrooi wordt gegeven. Hij heeft in de gesprekken met ouders en kinderen gevraagd om een cijfer te geven aan de school. De ouders gaven gemiddeld een 8+ en de kinderen een 9,5.
Ouders hebben onder andere hun waardering uitgesproken voor de grote betrokkenheid van de leerkrachten, het kleinschalige karakter van de school en de boeiende werkvormen vol beweging en creativiteit. Ook gaven ze aan dat de kinderen de ondersteuning van de onderwijsassistenten zo fijn vinden en dat de communicatie sterk is verbeterd door de app Parro.

De kinderen gaven in het gesprek met de inspecteur aan dat ze OBS Ekenrooi een fijne school vinden met leuke juffen en meesters. Ook de afwisselende werkvormen vinden de kinderen erg prettig. Daarnaast vertelden de kinderen dat er op OBS Ekenrooi niet wordt gepest. 'Als er iets gebeurt, dan wordt dit meteen goed opgelost!' aldus een kind van de kinderraad. De kinderen van de kinderraad konden feilloos vertellen wat er in de visie stond. Dit had de inspecteur nog niet vaak meegemaakt!

De leerkrachten gaven aan dat ze trots zijn op de sfeer in het team. 'Het team is enthousiast en daarnaast kritisch op een hele warme manier'. Er is veel uitwisseling tussen de teamleden en er wordt intensief samengewerkt. 'OBS Ekenrooi is een toffe werkplek!'

De inspecteur heeft OBS Ekenrooi op een aantal onderdelen beoordeeld:
Aanbod; Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.
Beoordeling: Ruim voldoende
Zicht op ontwikkeling; De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
Beoordeling: Goed
Didactisch handelen; Het didactisch handelen van leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. Beoordeling: Goed
Samenwerken; De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs aan leerlingen vorm te geven. Beoordeling: Goed
Kwaliteitszorg; Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten.
Beoordeling: Ruim voldoende

We zijn als school heel trots op dit resultaat!