GGD, gelukkige gezonde kinderen

Gelukkig gezonde kinderen

Wat kan de Jeugdgezondheidszorg betekenen voor u en uw kind?
 
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen.

In dit document staat informatie over wat de GGD voor u en uw kind kan betekenen.