Onze +++

Onze +++
 
Op OBS Ekenrooi mogen de kinderen groeien en stralen! Naast het geven van goed onderwijs, sterk didactisch handelen door enthousiaste teamleden zijn we trots op onze +++!
 
+++ Een fijne sfeer!
Alle neuzen groot of klein, iedereen mag hier zichzelf zijn. Deze zin is prominent zichtbaar in de school en vormt de basis van een fijne sfeer op onze school. Met behulp van De Vreedzame School, zorgen we er voor dat alle kinderen hier gezien en gehoord worden en zich prettig voelen.
Ook de leerkrachten van OBS Ekenrooi hebben het hier naar hun zin. Hun werkgeluk is het hoogste van de gehele organisatie RBOB De Kempen! (Volgens een peiling in januari 2020)
 
+++ Gevarieerd leerstofaanbod en didactisch handelen.
Een ambitieus en gevarieerd leerstofaanbod, interessant en eigentijds, waarin we gedifferentieerd werken aan onze lesdoelen, gebruik makend van o.a. weektaken en digitale hulpmiddelen. Op school hebben we daarvoor de beschikking over Chromebooks die structureel worden ingezet als verrijking van het onderwijs.
Niet voor niets heeft de inspectie van het onderwijs ons hier op beoordeeld met een GOED!
 
+++ Zicht op ontwikkeling.
Wij zorgen voor begeleiding op maat voor alle kinderen, afgestemd op de ondersteuningsbehoeften. In de klas gegeven door de leerkracht en/of onderwijsassistenten. De ondersteuningscoördinator is een kritische sparringpartner die in gesprek gaat met leerkrachten, om het beste aanbod voor de kinderen te realiseren.

+++ Extra uitdaging voor kinderen met meer- of hoogbegaafdheid
Voor meer- en hoogbegaafde kinderen die meer aankunnen dan de leerstof in de groep hebben we tal van materialen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgen deze kinderen de uitdaging die ze nodig hebben. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen extra begeleiding en gaan ze werken met 'De Ontdekwereld' (groepen 4 en 5), of De Pittige Plustorens (groep 6 t/m 8)
Het hele team heeft een training gevolgd om kinderen die extra uitdaging nodig hebben, op de juiste manier te begeleiden.
 
+++ Creatief in denken en doen!
Creativiteit staat centraal tijdens onze creaochtenden, waarbij de kinderen onder begeleiding van leerkrachten en ouders, aan de slag gaan met allerlei creatieve opdrachten. 
Daarnaast krijgen de kinderen tijdens creatieve projecten, les van een vakleerkracht handvaardigheid. Iedere groep komt drie keer per jaar aan de beurt, om een fantastische creatie te maken!
Ook leren de kinderen zich presenteren tijdens De Plankenkoorts-optredens. Al 30 jaar een begrip op OBS Ekenrooi!
Naast creatief bezig zijn, worden de kinderen ook uitgedaagd om creatief te denken. Samen oplossingen bedenken voor maatschappelijke problemen, een muurkrant maken, website bouwen, brainstormen over de tekst van begrijpend lezen, noem maar op!

+++ Vakleerkracht gym
De materiaallessen van gym, worden gegeven door een vakleerkracht. De kinderen vinden deze lessen fantastisch!

+++ De Kinderraad
Al dit harde werk, doen we voor de kinderen van OBS Ekenrooi. We nemen de kinderen dan ook heel serieus en vergaderen met ze tijdens de kinderraad-vergaderingen. De directeur heeft ongeveer vijf keer per jaar overleg met de kinderen over het reilen en zeilen op school.
 

Wat zijn onze +++ volgens de schoolverlaters 2019-2020?
'Ik vond crea en gym erg leuk. Ook heb ik veel geleerd van de tafeltjes en Engels.' - Yannick
'Ik vond de schoolreisjes en het kamp het leukst!'- Matthijs
'Ik heb zo veel geleerd, dat ik het niet eens weet. Ik ga er veel aan hebben, dat ik hier heb geleerd hoe ik moet leren voor een toets. - Cara
Ik vond het kamp, de musical en nog veel meer, de Efteling, Toverland en al dat soort uitjes super leuk! - Aniek
Ik heb me beter leren concenteren. - Tom
Ik heb geleerd om te plannen. - Salih
Van het samenwerken heb ik veel geleerd en dit komt goed van pas op mijn nieuwe school! - Imre