De Vreedzame School

Voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming gebruiken we op OBS Ekenrooi de methode: De Vreedzame School. 

Opvoeden voor een democratische samenleving 

Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we conflicten op een goede manier op? Staan we open voor mensen die 'anders' zijn dan wij? Wij bereiden onze leerlingen voor op een democratische samenleving, met alle verschillen die daarin voorkomen. Een samenleving waarin niet alleen rekenen en taal belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale en emotionele vaardigheden. Omgekeerd heeft onze samenleving veel plezier van personen die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam om kunnen gaan met verschillen en conflicten. 

Op OBS Ekenrooi streven we naar actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee leerlingen en leerkrachten naar school gaan, maar zorgt ook voor een positief werkklimaat en daarmee voor een fijne leeromgeving! 

Onze methode 

Wij beschouwen de klas en de school als een vreedzame oefenplek, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf, de klas en de hele school als eenheid, en staan open voor de verschillen tussen leerkrachten en leerlingen.