Verkeer

OBS Ekenrooi speelt op 'SEEF' en bezit daarom het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)
 
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.
 
Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.
 
OBS Ekenrooi is sinds 2010 in het bezit van het Label: "We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Waalre voor onze kinderen."
 
Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.