IPC

​IPC is een curriculum voor zaakvakken en een onderwijsconcept dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s.
Van Missie naar Mars tot Circus en van Red de wereld tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen uit het basisonderwijs enthousiast en betrokken te maken.
 
Elk thema sluit aan op de ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
De IPC-units geven de leerling continu de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van leertaken en een effectieve feedback en feed forward die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. Daarnaast schenkt elk thema aandacht aan persoonlijke groei en burgerschap waardoor kinderen een toenemend besef ontwikkelen van zichzelf, de gemeenschap en de wereld om hen heen.