Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Kan uw kind niet op school komen wegens ziekte of andere reden, of bent u te laat? Bel dan tussen 8.00 en 8.30 uur met school: 040 2213644 of meld het aan de leerkracht via de Parro app. 
 
Verlof

Wilt u om een bijzondere reden verlof aanvragen voor uw kind(eren), dan bent u volgens de leerplichtwet verplicht dit aan te vragen bij de directeur van de school. 
Download het aanvraagformulier bijzonder verlof hier.
Stuur het elektronisch ingevulde formulier per mail naar directie@obsekenrooi.nl of geef het af op school. 

Richtlijnen voor gewichtige omstandigheden:

Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden:
Voor verhuizing: ten hoogste 1 dag.
Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen.
Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel: duur in overleg met de directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen).
Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; Van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag.
Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders maximaal 1 dag.

We kennen geen verlof toe in het geval van luxe-verzuim. 
Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• één van de kinderen kan niet achterblijven;
• oriëntatie op emigratie;
• vakantiespreiding in den lande;
• dienstrooster van werknemer.
 
Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.