Welkom op OBS Ekenrooi!
Ekenrooi is een kleinschalige basisschool in Waalre. 
We hebben specifieke aandacht voor  
de sociaal emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.
Er is veel ruimte voor ouders om betrokken te zijn bij de school.
 Maak gerust een afspraak voor een oriëntatiegesprek.

kwaliteit goede school fijne school creativiteit samenwerking zelfstandigheid goede sfeer positief kwaliteit basisschool Aalst Waalre tevreden 
kwaliteit goede school fijne school creativiteit samenwerking zelfstandigheid goede sfeer positief kwaliteit basisschool Aalst Waalre tevreden 
kwaliteit goede school fijne school creativiteit samenwerking zelfstandigheid goede sfeer positief kwaliteit basisschool Aalst Waalre tevreden 
Op 13 februari 2020 heeft de onderwijsinspectie een verificatieonderzoek uitgevoerd op OBS...
AALST - Gekleed in haar K3-jurk is groep-vierder Katalin de Doop (7) druk met het maken van een...