Welkom op OBS Ekenrooi!

Ekenrooi is een kleinschalige school. 
We hebben specifieke aandacht voor  
de sociaal emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.
Er is veel ruimte voor ouders om betrokken te zijn bij de school.
 Maak gerust een afspraak voor een oriëntatiegesprek.