Welkom op OBS Ekenrooi!

Ekenrooi is een kleinschalige basisschool in Waalre. 
We hebben specifieke aandacht voor  
de sociaal emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.
Er is veel ruimte voor ouders om betrokken te zijn bij de school.
 Maak gerust een afspraak voor een oriëntatiegesprek.


 

De kinderen van OBS Ekenrooi zijn op zoek naar een enthousiaste en creatieve onderwijsassistent.
Waarom geven we huiswerk? Wat betekent dit voor mijn kind? Vanaf welke groep krijgt mijn kind...