Visie en onderwijs

Op onze school mogen kinderen groeien en stralen. Hier worden kinderen gezien en kunnen ze zichzelf zijn.
 
Wij werken vanuit verbondenheid, veiligheid, vertrouwen, passie en plezier.
 
De verbondenheid en veiligheid voel je meteen als je onze school binnenstapt. We zijn een openbare school. Iedereen is welkom vanuit de gedachte: ‘Niet apart, maar samen!’ We zijn een kleinschalige school, kinderen voelen zich gezien en leerkrachten kennen ieder kind in school. Kinderen leren elkaar beter kennen door groepoverstijgende activiteiten die regelmatig plaatsvinden tijdens o.a. Plankenkoorts en creatieve activiteiten. Tijdens deze activiteiten leren we de kinderen samenwerken en hoe ze elkaar kunnen helpen. Op deze manier zorgen de kinderen goed voor zichzelf, de ander en de omgeving.
 
Het vertrouwen is bij OBS Ekenrooi een groot goed. Binnen brede kaders mogen kinderen zelf de weg naar hun persoonlijke doelen bepalen. We laten ze ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. De leerkracht sluit aan bij de ontwikkeling van de kinderen, daagt ze uit en begeleidt ze hierin. We spreken vertrouwen uit naar de kinderen.
 
We doen ons werk bij OBS Ekenrooi vol passie. Alleen het beste is goed genoeg voor onze kinderen en daar zetten we ons iedere dag weer voor in. Dat vraagt om creativiteit en een kritische blik op ons handelen. We streven altijd naar de perfecte match tussen leeromgeving enerzijds en persoonlijke interesses en mogelijkheden anderzijds.
Aan de hand van verschillende thema’s en activiteiten, kunnen de kinderen met plezier hun talenten onderzoeken en ontdekken.