Informatie voor nieuwe leerlingen

Allereerst welkom op onze school, fijn dat u een kijkje komt nemen op onze website! 
Op deze pagina kunt u allerlei informatie vinden die belangrijk is om te weten bij de aanmelding en start. Daarnaast vindt u praktische informatie over onze school. 

Vóór de aanmelding:
Voordat nieuwe leerlingen worden aangemeld, vindt er een informatiegesprek plaats op school met de locatiedirecteur of ondersteuningscoördinator.  De toekomstige leerling is hierbij van harte welkom. Tijdens dit gesprek krijgen nieuwe ouders algemene informatie over de school en kunnen zij alle vragen stellen. Ook vindt er een rondleiding plaats door de school.
Na afloop is het mogelijk een aanmeldingsformulier te ontvangen.

De aanmelding:
Het aanmeldingsformulier kan worden afgegeven bij of verstuurd naar de administratie van de school. Hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Voor de start:
Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag ontvangt de nieuwe leerling bericht van school waarin staat in welke groep en bij welke leerkrachten hij/zij geplaatst is. Ouders kunnen dan contact opnemen met de leerkracht om 'wenafspraken' te maken. Dit zijn tot maximaal 5 dagdelen waarin het kind meedoet met de groep en zo kennis kan maken met klasgenoten, leerkrachten en de dagelijkse routines in de groep. Hij/zij ontvangt dan ook een informatieboekje.

Voor kinderen die instromen in groep 3 t/m 8 kan direct een kennismakingsafspraak gemaakt worden met de leerkracht van de groep. Hierin kan afgestemd worden wat er nodig is om een fijne start op OBS Ekenrooi te realiseren. 

Goed om te weten:
Nadat uw kind gestart is op OBS Ekenrooi ontvangt u een activeringsmail voor ons ouderportaal Parro waarop u het actuele nieuws van school ontvangt.