Denken Voelen Creëren Bewegen

Verkeer

Verkeersveiligheid

In samenwerking met de scholen, de gemeente en de politie zijn er afspraken gemaakt in zake de verkeersveiligheid voor kinderen rondom school. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal fysieke maatregelen getroffen, te weten:
  • Inrichting schoolzone met zebrapad in de Maximiliaanlaan aan de zijde van de Hutdijk
  • Aanleggen van greppels tussen het zandpad en het fietspad in de Hutdijk
  • Aanpassen bebording parkeerplaats
Deze maatregelen moeten de oversteek van de Hutdijk en Maximiliaanlaan voor kinderen veiliger maken en het gebruik van de parkeerplaats vergemakkelijken. Wij vragen in dit kader met klem om niet te parkeren aan de Hutdijk. Deze straat wordt door de vele geparkeerde auto's zodanig versmald dat dit tot zeer onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties voor kinderen leidt. Maak gebruik van het parkeerterrein aan de Sophiastraat, vanaf hier kunt u uw kinderen op een veilige manier laten uitstappen en naar school brengen.

Verkeersplan.
Naar aanleiding van de gesprekken en de gewijzigde verkeerssituatie is ook een verkeersplan voor de Brede School Aalst opgesteld. In dit verkeersplan is weergegeven hoe de kinderen het veiligst te voet, op de fiets of met de auto naar school kunnen. Dit verkeersplan is ter informatie voor u en uw kinderen, en ook voor andere verzorgers die uw kinderen brengen. Leest u deze informatie alstublieft goed door!
 
Verantwoordelijkheid van ons allemaal!
Wij beseffen ons dat een veilige route van en naar school niet alleen door fysieke maatregelen is te realiseren. Bewustwording en verkeersgedrag van u als ouder/verzorger en van de kinderen zelf spelen hierin een grote rol. Daarom starten we in het nieuwe jaar met een verkeerscampagne. Ook zullen we de verkeerssituatie blijven monitoren.

Als school, gemeente en politie blijven wij in gesprek en ons inzetten voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Wij vragen aan u hetzelfde te doen voor de veiligheid van uw eigen en andermans kinderen. 
Want verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. U werkt toch ook mee?


VERKEERSPLAN BREDE SCHOOL AALST
Om te bereiken dat alle kinderen veilig van en naar school kunnen is dit verkeersplan opgesteld. Dit verkeersplan is ter informatie voor alle ouders, verzorgers en leerlingen van de Christoffelschool en OBS Ekenrooi. Het geeft weer hoe de kinderen het veiligste te voet, te fiets of met de auto naar school toe kunnen.
Als uw kind met de auto wordt gebracht (zie Kiss& Ride route)
Parkeren
Als u uw kind met de auto naar school brengt, kunt u parkeren op de parkeerplaats aan de Sophiastraat. Vanaf hier kan uw kind veilig uitstappen en het schoolplein opgaan.
De parkeerplaats heeft een Kiss&Ride strook voor als u uw kind alleen wilt afzetten. U kunt hier stoppen en direct weer doorrijden.
Wanneer u met uw kind mee naar het schoolplein wilt lopen, kunt u parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Op de kaart hiernaast is weergegeven welk deel van de parkeerplaats bestemd is voor personeel en welk deel voor bezoekers.
Hutdijk
Wij verzoeken met klem om niet te parkeren aan de Hutdijk. Deze straat wordt door de geparkeerde auto's dusdanig versmald dat er voor de kinderen onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan.
Schoolzone
De Maximiliaanlaan voor school is ingericht als schoolzone. Alle kinderen die te fiets en te voet naar school komen, betreden via de Maximiliaanlaan en de hoofdpoort het schoolplein. Houd rekening met deze kinderen en vermijd deze straat met uw auto zo veel als mogelijk tijdens het in- en uitgaan van school. Gebruik de Sophiastraat om de parkeerplaats te bereiken.
Als uw kind te voet of met de fiets komt (zie loop- en fietsroute)
Fietsers
Fietsers komen via de hoofdpoort aan de Maximiliaanlaan het schoolplein van de Christoffelschool / OBS Ekenrooi op. Hier stappen zij van de fiets af en lopen met de fiets aan de hand naar de fietsrekken. Op de afbeelding in de bijgevoegde tekening ziet u dat er een indeling is gemaakt voor de fietsen. Wij als OBS Ekenrooi laten het vrij waar de fietsen staan in de rekken. Het gaat niet per groep. Teamleden zetten de fiets onder de overkapping.
De fietsers houden rekening met de voetgangers.
Voetgangers
Ook voetgangers komen via de hoofdpoort het schoolplein op (dus NIET via de poort bij de parkeerplaats).