Denken Voelen Creëren Bewegen
MISSIE
Op OBS Ekenrooi werken leerlingen, leerkrachten en ouders elke dag samen in een veilige en open omgeving aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Met brede ontwikkeling bedoelen we: leren met hoofd, hart en handen. We bieden onze leerlingen de mogelijkheid talenten te ontplooien en te ontwikkelen tot zelfstandige, tevreden en kritisch denkende jonge mensen.

VISIE
OBS Ekenrooi is een TOP school. Wij gaan voor:
* Talentontplooiing. Talenten van onze leerlingen komen tot hun recht en ontwikkelen zich. Ieder kind groeit en leert elke dag. We leren, denken, voelen, bewegen en creëren.
* Ouderbetrokkenheid.
In een actief partnerschap met de ouders zijn we samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.
* Passie. Zonder passie en plezier geen prestatie!
 
ONZE KERNWAARDEN
Op OBS Ekenrooi zijn we:
  • Verantwoordelijk; we nemen en geven verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af.
  • Betrokken; we hebben interesse in elkaar en we willen ons ontwikkelen.
  • Respectvol; leerlingen en medewerkers zijn respectvol en zorgzaam voor zichzelf, hun omgeving en elkaar.
  • Bevlogen; met bezieling en enthousiasme werken we samen.
Identiteit
OBS Ekenrooi werkt vanuit de basisgedachte van het openbaar onderwijs 'niet apart, maar samen!' Op school leren de kinderen daarom begrip en waardering voor elkaar te hebben in een sfeer en omgeving waar alle kinderen zich thuis voelen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, levensbeschouwing of sociale herkomst. Aandacht en respect voor onze multiculturele en veelzijdige samenleving horen daar ook bij. Centraal staat dat de kinderen en leerkrachten met wederzijds respect en een grote mate van tolerantie met elkaar om (leren) gaan. We willen een school zijn die actief pluriform is. Dit betekent dat we kinderen actief laten kennis maken met de verschillende wereldgodsdiensten en culturen.