Ilse Wassink

Ondersteuningscoördinator
Leerkracht groep 7

De ondersteuningscoördinator, voorheen intern begeleider, coördineert de zorg op groepsniveau en individueel niveau. ​
Door observaties en groepsbesprekingen houdt de ondersteuningscoördinator overzicht op de groep en de kinderen. Tijdens de groepsbesprekingen wordt de voortgang van de groep op de diverse vakgebieden en de sociaal-emotionele voortgang besproken. ​
De ondersteuningscoördinator komt in beeld op het moment dat er extra zorg is rondom een kind. Tijdens de gesprekken over de groep worden alle kinderen besproken. Indien er voor een kind meer begeleiding nodig is, sluit de OC-er aan tijdens gesprekken met ouders.